سوالات کنکور- امتحانات نهایی- جزوات آموزشی و.... در مقطع هنرستان و کاردانی

ايمنی محيط کار

ايمنی محيط کار از مهمترين شرايط اوليه ورود به محيط کار است. رعايت اصول ايمنی و حفاظتی از اساسی ترين ارکان کارهای صنعتی است. در اين جهت در تمامی مکانهای صنعتی سعی بر آن شده تا آنجا که ممکن است شرايط خطر ساز را از محيط کار از بين ببرند واز طرف ديگر وسائل استحفاظی شخصی از قبيل لباس کار، کلاه ايمنی، عينک ايمنی، کفش ايمنی، دستکش ايمنی و وسائل مخصوص و مناسب با هر شغلی بايد تهيه ودر دسترس قرار گيرد.

هنگام کار در کارگاههای صنعتی و کار  با ماشين الات و ابزار صنعتی رعايت نکات ايمنی مربوط به شغلی از اصول عقلی است.

عدم رعايت نکات ايمنی، بطور غير مستقيم عامل ايجاد حادثه است. هرچند ممکن است عوامل ديگری بعنوان عوامل مستقيم محسوب شوند و در ايجاد حادثه موثر باشند.

مهمترين عوامل موثر در ايجاد حادثه بشرح زير است:

1-                عدم آشنايی با محيط کار و طرز کار ماشين الات

2-                جابجائی نادرست وسائل و ابزار سنگين

3-                سقوط اشياء

4-                استفاده نادرست از ابزار کار و وسائل

5-                روی هم انباشتن وسائل در کارگاه

6-                عدم بکار گيری وسائل حفاظتی

7-                شتاب و عجله در انجام کار

گذشته از اينها، عوامل ديگری نيز هستند که هر يک در جای خود ممکن است حوادث ناگواری را برای افراد ايجاد کنند. برای جلوگيری از حوادث ناشی از اين عوامل می توان با اتخاذ روشهای صحيح و مناسب و رعايت اصول حفاظتی و ايجاد نظم وترتيب و جدی گرفتن محيط کار به اندازه قابل توجه ای حوادث را تقليل داد.

هر فردی موظف است که با کمک های اوليه آشنايی داشته باشد تا در صورت بروز حادثه بتواند جان ديگران را از خطرات نجات دهد.

نکاتی که بايد برای جلوگيری از حادثه رعايت شوند:

لباس کار

   الف_ هنگام کار بايد از لباس کار مناسب استفاده شود، لباس کار بايد سالم و بدون پارگی باشد چرا که ممکن است قسمت های پاره لباس به ماشينی که در حال حرکت و دوران است گير کرده و خطراتی بوجود آيد.

 

ب_ از بستن دستمال گردن، شال، کروات، ساعت، انگشتر و غيره بايد خوداری شود زيرا ممکن است در اثر يک بی احتياطی منجر به بروز حادثه شود.

 

 

پ_ بهتر است از لباس کاری استفاده شود که يکسره بوده و تمام دکمه های آن بسته باشد.

 ت_ لباس کار نبايد گشاد باشد مخصوصا قسمتهای سر آستين ودامن آن؛ روپوش کار نبايد به ميزانی تنگ باشد که اعضای بدن هنگام کار با اشکال مواجه شوند. 

 ث_ آستين ها را نبايد به طرف بالا برگرداند و يا لوله کرد.

 

خطرات ناشی از بی اعتنائی به وسائل و نکات ايمنی

 

مهمترين وسائل ايمنی عبارتنداز:

  الف_ کلاه ايمنی: استفاده از کلاه ايمنی برای حفاظت موی سر و جلوگيری از خطرات تماس آن با وسائل متحرک مخصوصا برای افرادی که موی سرشان بلند است ضروری است .همچنين در کارگاههائی که خطر برخورد سر با لوله واشياء ديگر وجود دارد استفاده از کلاه ايمنی لازم وضروری است.

   ب_ عينک ايمنی: هنگام کار با وسايلی مانند سنگ سنباده، جوشکاری، چکش کاری با قلم روی فلزات و ... برای محافظت چشم بايد از عينک های مخصوص استفاده کرد تا از ورود اجسام خارجی، تابش نورهای زيان آوربه چشم جلوگيری به عمل آيد.

 

  پ_ کفش ايمنی: بايد هنگام کار از کفش های بدون بند استفاده کردتا از خطرات زير پا ماندن بند کفش جلوگيری شود و در مواردی مانند حمل ابزار و کالاهای سنگين لازم است از کفش و پوتين های ايمنی استفاده شود تا سقوط اشياء باعث مجروح شدن نشود.

 

 

ادامه مطلب اظافه می شود 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۸۶ساعت 18:59  توسط مهندس احمد صادق نيا  |